2 กลยุทธ์ : แบไต๋

กลยุทธ์หลักของเราคือการเปิดใจ ด้วยการแจกนามบัตร ตามหลักวิชา relationship marketing และถือเป็น แนวทางที่ได้ผลในภาคออนไลน์ คือการยิ่งให้ยิ่งได้
           จากนั้น ผู้รับแจกนามบัตร จะเลือก application ตามอาชีพของตัวเอง และขณะที่ กดเข้าสู่เมนูบางเมนูใน application จะมีวีดีโอ เด้งขึ้นมา เพื่ออธิบาย ความจำเป็น ที่อาชีพนั้น จะต้องมี app ที่สมบูรณ์แบบ ของอาชีพนั้นๆ และชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ต่างๆ ที่อาชีพนั้นจะได้ จนเกิดความรู้สึกว่า ถ้าจะทำธุรกิจ ในปัจจุบันนี้ ไม่มี app นี้ไม่ได้
          ส่วนนี้เราจึงเรียกว่า ระบบขายให้ ในขณะเดียวกัน การที่เราแจกนามบัตร จะมีเมนู คลิกเพื่อรับคู่มือ เมนูนี้ จะเชิญชวนให้ add line เมื่อได้รับการ สร้างสายสัมพันธ์ ให้เกิดการเชื่อชอบและยอมรับ ซึ่งเรียกว่าเรารีเลชั่นให้ จนถึง เกิดความไว้วางใจ นี่คือระบบบอร์ดแคลช ที่ เข้าไปสร้างความสัมพันธ์ แทน ที่การทำงาน จะต้องให้ ผู้แจกนามบัตร เก่ง เรื่องรีเลชั่น ก็ไม่จำเป็น เพราะระบบ ทำหน้าที่ดีให้แล้ว

ภาพรวม ของธุรกิจเรา