ยุทธศาสตร์ : เพื่อคนไทยธรรมดาทำได้

ธุรกิจของเราคือ การสร้างเครือข่ายผู้ใช้ application จะเกาะเกี่ยวกัน ในลักษณะของ network marketing 
ความหมายนี้ จะสมบูรณ์ได้ ก็ต้องประกอบด้วย แผนการจ่าย ให้คนสร้างเครือข่ายผู้ใช้ app ได้รับผลประโยชน์ จากหลายช่องทาง
           Apps ทั้งหมด ที่เข้ามาอยู่ในเครือข่ายผู้ใช้ application เป็น application ส่วนบุคคล มีความคล่องตัวและอิสระในการ ใช้งาน และระบบรายงานเป็นส่วนตัว จึงเรียกว่า personnel application
           กลยุทธ์หลักของเราคือการเปิดใจ ด้วยการแจกนามบัตร ตามหลักวิชา relationship marketing และถือเป็น แนวทางที่ได้ผลในภาคออนไลน์ คือ "การยิ่งให้ยิ่งได้"
           หัวข้อ ยุทธศาสตร์ เรามองผู้มุ่งหวังของเรา ว่าเป็น ผู้มีความสามารถ การศักยภาพที่เขามีอยู่ เราจึง กำหนดภาพของเขา เป็นกองกำลัง ที่มีคุณภาพ
          กองกำลังที่ 2 ชื่อเจ้าของ ธุรกิจการค้าทั้งหลาย ซึ่งต้องการ application สำหรับ ช่วยในด้านของ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย และจำนวนลูกค้า ในกองกำลังที่สองจะถูก ใช้เป็นเป้าหมายของกองกำลังแรก ที่จะเข้ายึดครอง และกองกำลังแรก ตัดสินใจ upgrade หรือเข้าร่วมธุรกิจ เพราะเห็นว่ามีลูกค้าต้องการสินค้าที่อยู่แล้วจำนวนมากนั่นเอง
          กองกำลังที่ 3 เป็นนักธุรกิจที่ต้องการมีรายได้จากงานออนไลน์ หรือ คนที่ต้องการ ขึ้นสู่ออนไลน์ และมีธุรกิจ ที่เกาะติดสถานการณ์ ในโลกดิจิตอล ที่ไว้ใจได้ ซึ่งอาจเป็นริวเจน หรือผู้สนใจอื่นๆ ทั่วไป

ภาพรวม ของธุรกิจเรา